I foråret 2015 påbegyndte Hjertemedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg og Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg et arbejde med at forbedre medicinske patienters tryghed ved udskrivelse. Man satte fokus på, hvad der skulle til hos den enkelte patient for at skabe en tryghed ved udskrivelsen og dermed i overgangen mellem region og kommune.

Laboratoriemetoden blev anvendt. Her arbejder deltagerne skiftevis med prøvehandlinger på området og mødes for at lære af hinandens erfaringer.

Arbejdet gav rigtig god mening, og erfaringerne var blandt andet, at det at inddrage alle faggrupper i udviklingsarbejdet fra starten af, er meget vigtigt. Også inddragelse af pårørende var et vigtigt fokuspunkt.

Det at arbejde med prøvehandlinger gav nye muligheder for at afprøve nye arbejdsgange i praksis. Men også erfaringerne med at lukke prøvehandlinger ned, som det ikke gav mening at fortsætte med, var vigtige.

 

Som svar på spørgsmålet ”Hvorfor bruger I kræfter på et lab om patienters tryghed ved udskrivning?” udtaler oversygeplejerske Hanne Berg Fog, Hjertemedicinsk afdeling:

”Vi synes, det er sjovt, og vi synes, det giver rigtig god mening – og vi kan gøre det smartere uden at arbejde hårdere for det. Og vi kan se, at der kommer nogle gode gevinster ud af det for patientforløbene”.

 

Der er lavet to små videoer om lab’et – i den første fortæller deltagere i lab’et om deres erfaringer, og i den anden fortæller oversygeplejerske Hanne Berg Fog, som var ansvarlig for projektet, om ledelsens begrundelser for og erfaringer med projektet.  

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.