Det er ikke nok, hvis ledere i den offentlige sektor og måske især i sundhedsvæsenet kun har øje for deres eget områdes performance. Det skal tydeligt forventes af dem, at de også leder på tværs, så der skabes bedre sammenhæng i forløb for borgerne, fremgik det af Region Midtjyllands nationale ledelseskonference 2. juni.

Af Jonna Toft, journalist

Forudsætningen for at skabe ledelse på tværs er, at lederne løfter blikket fra eget område og skuer ud over hele det forløb, borgeren skal igennem.

Det er nemmere sagt end gjort. Især fordi der bliver flere ældre, kronisk syge borgere med mange diagnoser, og behandlingen af dem bliver stadig mere specialiseret. Samtidig er økonomien begrænset. Der kan være mange behandlinger og afdelinger involveret i et patientforløb, og ofte befinder borgeren selv sig i sit hjem imellem behandlingerne.

Jacob Stengaard Madsen


Derfor er sololedelse ikke det, der er brug for, pointerede regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Midtjylland, i sin velkomst til regionens nationale konference om ledelse på tværs torsdag 2. juni på Centralværkstedet i Aarhus.

”Jeg vil ikke længere ansætte sololedere, der kun har fokus på egne resultater og egen afdelings bundlinje. Vi har brug for ledelse på tværs for at bruge ressourcerne bedre.

Patientforløbene skal anskues som en fælles opgave,” sagde Jacob Stengaard Madsen.

Flyt på dét mellem ørerne

I paneldebatten deltog regionale og kommunale chefer, praktiserende læger og to patienter.

Dorte Stigaard, koncerndirektør i Region Nordjylland, pointerede, at regioner, kommuner og praktiserende læger ikke er konkurrenter. De er samarbejdspartnere med det samme mål: Sammenhængende patientforløb.

”Noget af det væsentligste, der skal flyttes på, er dét, vi har mellem ørerne,” sagde hun.

”Vi kan i højere grad tale om et tredobbelt lederskab: Dét, ledere hidtil primært er blevet bedømt for, nemlig ledelsen af egen afdeling. Ansvaret for helheden. Og samarbejdet med kollegerne uden for hospitalerne, fx de praktiserende læger. Her kan være kulturelle barrierer, og det er vigtigt, at man fysisk sætter sig sammen og snakker om, hvordan de forskellige parter ser opgaven. Der sker noget, når vi går ind i et fælles rum, fordi vi får kendskab og relationer.”

Svært at være tovholder på eget patient-forløb

Paneldebatten blev indledt med, at den uhelbredeligt kræftsyge Mona Petersen fortalte om sit forløb, som bl.a. indebar en lang udredning, forgæves operation og behandlinger på seks sygehuse.

"Jeg har forbistret meget brug for, at tingene spiller sammen,” sagde hun.

Hendes fortælling fik praktiserende læge Svend Kier fra Randers, der også er praksiskoordinator i Region Midtjylland, til at sige:

”Hvorfor skal Mona være tovholder på sit eget forløb? Vi ved, at mange patienter har svært ved det. Hvordan sørger vi for, at der er en tovholder, som patienten og pårørende kan ringe til?”

 

Mona Petersen i midten, Birgit Legarth th.

 

Standarder og fælles løsninger er ikke altid nok, pointerede en anden praktiserende læge, Jette Dam-Hansen, Aarhus, der er næstformand i PLO-Lægeforeningen:

”Meget omkring mennesker passer ikke ind i standarder. Vi må kræve, at medarbejderne har lov til at tage et ansvar og finde individuelle løsninger. Hvis de kun handler stringent efter reglerne, ser vi de her ulykkelige tilfælde, hvor patienter sendes hjem uden sko eller underbukser. Så har nogen glemt at tænke sig om. Enkelte medarbejdere skal forventes at have en kreativ tilgang til opgaverne og have lov at tage det ansvar. De skal bakkes op i at finde individuelle løsninger, der passer til patienterne,” sagde hun.

Peter Mikkelsen, ældrechef i Favrskov Kommune og en del af Randersklyngen, pegede på, at man arbejder på at skabe tryghed i overgangene, men der skal høvles nogle knaster af her og der.

”Der er en stigende kompleksitet, flere ældre borgere, og en begrænset økonomi. Ingen af os kan finde løsningerne alene – vi må gå sammen om at kigge på hele borgerens forløb og fokusere på: Hvad er borgerens behov? Og er der praksisnære løsninger?”

Han anbefalede, at man ikke kun laver langsigtede tværgående projekter mellem sektorerne, men også forsøger sig med små, hurtige prøvehandlinger, som på fire-seks uger viser, om de dur. Denne laboratoriemodel bruges i Randersklyngen med succes.

Regioner skal opprioritere det tværgående

Adm. sygehusdirektør Per Busk, Region Syddanmark, mente, at man i hospitalsvæsenet ikke er gode nok til at gøre det tværgående arbejde vigtigt.

”Vi er gode til at undersøge afdelingernes performance. Men vi skal også være gode til at se på det tværgående arbejde. Regionerne skal være bedre til at markere, at det er en klar forventning på tværs af sygehuse, afdelinger mv. Egentlig har vi allerede mange aftaler om at arbejde på tværs, problemet er bare, at mange af dem ikke gennemføres,” sagde han.

Det kan skyldes, at aftalerne er lavet på et for overordnet plan, mente praktiserende læge Jette Dam-Hansen. Hun lagde vægt på, at det er vigtigt at få alle med i processen, også medarbejdere på området. Ellers kniber det med forståelsen af hinandens områder og med ejerskabet i forhold til aftalerne.

Relationer, tillid og respekt er afgørende

Når der skal flyttes på ’dét mellem ørerne’, er det afgørende med relationer, tillid og respekt for hinanden og hinandens syn på det tværfaglige, mente Dorte Stigaard fra Region Nordjylland.

”Her skal vi ledere gå forrest. Ikke med attituden ’Jeg er klogest, og du skal bare udføre det, jeg siger’, men ved at signalere, at vi alle har komplementære kompetencer. Ingen er mere værd end andre. Vi skal invitere patienterne ind i projektet fra starten, for det gør løsningerne bedre. Det har vi gjort i psykiatrien i Region Nordjylland, og det har gjort, at vores løsninger blev anderledes, end vi havde regnet med,” fortalte hun.

Det var også den tidligere brystkræftpatient Birgit Legarths budskab:

”Husk at spørge patienten. Helt lavpraktisk. Det er fint med pakkeløsninger, men I er også nødt til at zoome ind på det personlige, psykologiske plan. Hvis ikke I gør det, kommer I til også at skulle behandle på dét område. Så spørg.”


Se video og find alle materialer fra dagen.