Ca. 90 medarbejdere fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg fik nye vinkler på patientflow og samarbejde, da de brugte en dag på læringsspillet Brick Hospital. Spillet er udviklet af Region Midtjylland og bruges nu også i flere andre regioner.

Af Jonna Toft, journalist

 

Man tager nogle Legomænd. Og så spiller man et patientforløb igennem - lige fra patienten møder i Akutmodtagelsen over forundersøgelse, sengeafdeling, operation, opvågning og til patienten udskrives.

 


Vist er det bare klodser. Men spillet viser tydeligt, at patientflowet forstyrres af bump på vejen.


Brick Hospital er et læringsspil med fokus på samarbejde og patientflow. Det er udviklet af en akutlæge, en ingeniør og Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland. Inspirationen kommer fra Buckingham Lean Game, et spil med fokus på produktion.

Brick Hospital er tilpasset hospitalsvæsenet, og det er efterhånden blevet spillet af mange faggrupper og på flere hospitaler.

Fredag 8. januar 2016 fik Ortopædkirurgisk Afdeling i Viborg mulighed for at prøve spillet.

De ca. 90 medarbejdere havde stort set lukket deres afdeling og mødtes på VIA i Viborg. Her blev de delt i seks grupper med hvert sit spil, og to organisationskonsulenter fra Koncern HR, Udvikling stod for afviklingen af dagen.

Det er første gang, Brick Hospital er blevet spillet af 90 mennesker på én gang.

Fokus på uudnyttet potentiale

På Ortopædkirurgisk Afdeling er man i gang med at indføre en ny, sektoropdelt organisering, og tema-dagen blev brugt til at sætte fokus på, hvor der er uudnyttet potentiale i forhold til det tværgående samarbejde. Samtidig var teambuilding væsentligt, fortæller ledende overlæge Steen Olesen, der kendte spillet fra et lederudviklingsforløb.

 


Deltagerne kommer hurtigt til at leve sig ind i Brick-Hospital-spillet, fordi det viser deres hverdag. Samtidig er det sjovt

”Vi har sat tværfaglige teams i gang inden for de forskellige fagområder. Disse teams kan – med inspi-ration fra Brick Hospital-dagen – komme med forslag til forandringer, der giver bedre patientforløb, og jeg tror, dagen har givet blod på tanden,” siger Steen Olesen.


”Samtidig er spillet sjovt, og det var også vigtigt for os. Det handler om at indføre forandringer, men man tager alvoren ud af det, fordi vi sidder og leger med Lego. Folk lever sig virkelig ind i det,” fortæller han.

Giver helikopterudsyn

Brick Hospital foregår i grupper på 9-15 medarbejdere. En organisationskonsulent leder slagets gang. Spillerne simulerer en arbejdsdag – men efter et stykke tid stoppes spillet, og så brainstormer man på, hvilke ændringer der er interessante at afprøve.

Så spilles der igen. Nu viser det sig, hvad konsekvensen af en ændring kan være. Spillerne får et heli-kopterudsyn over hele forløbet, som kan være givende i hverdagen.

Til sidst samler man op og indgår aftaler om, hvad der skal ske hjemme på afdelingen.
”Vi har ikke gennemført konkrete ændringer på baggrund af temadagen endnu, men vi fik fokus på sammenhængskraften på afdelingen, og det blev tydeligt, at når man laver små ændringer, kan de få stor effekt andre steder,” fortæller Steen Olesen.


Der er travlt på hospitalet. Hvad sker der, hvis vi ændrer lidt på arbejdsgangen?


”Jeg tror, spillet har sat tankerne i gang hos medarbejderne om, hvordan vi kan optimere arbejdsdagen – og det fungerer godt, at medarbejderne selv kommer med forslag til ændringer. Så har de ejerskab. Temadagen er et fælles referencepunkt. Der er skabt relationer på tværs, og jeg tror, de flest fik følelsen af, at man er en del af noget større.”

 

Brick Hospital bruges også i andre regioner og i uddannelsen af bl.a. akutsygeplejersker. Det giver et godt overblik over, hvor vigtigt samarbejde er.

Brick Hospital – en eksportsucces

Der er stor interesse for Region Midtjyllands læringsspil Brick Hospital blandt andre regioner og hospitaler.

Spillet bruges på Odense Uni-versitets Hospital i Region Syd-danmark og på Herlev Hospitals akutafdeling i Region Hoved-staden.

Især akutafdelinger viser stor interesse for Brick Hospital. Fx har personalet på akutafdelin-gen på Bornholms Hospital netop prøvet spillet med hjælp fra en af Region Midtjyllands konsulenter.

Brick Hospital bruges også som fast ingrediens på akutsygeple-jerskeuddannelsen, lægesekre-tæruddannelsen og på videre-uddannelsen SOL for yngre læger.

Vil din afdeling prøve Brick Hospital?

Hvis din afdeling gerne vil holde en temadag med Brick Hospital, så kontakt chefkonsulent Kasper Bjørn fra Region Midtjylland, Koncern HR, Udvikling, 
e-mail: kaspbjoe@rm.dk.

Her kan du høre nærmere om de praktiske omstændigheder, pris mv.