Overlæge Britta Hjerrild fra Børneafdelingen i Randers, gør status efter Safari. Der er både ros til forløbet og gode råd til en anden gang.

Der er indhold til begge vægtskåle, når Britta Hjerrild gør udbyttet op efter det halvandet år lange organisationsudviklingsforløb. Og skålen med plusser er klart den tungeste.

"Da vi skulle afsted på den første camp og fik at vide, at vi tog hul på et forandringsforløb, syntes jeg, det lød noget diffust. Jeg havde svært ved at få øje på målet. Men nu hvor vi er ved slutningen, kan jeg se, at forløbet har givet stor indsigt i organisationen og ikke mindst i, hvordan man begår sig i den", fortæller Britta Hjerrild.

Hun lægger især vægt på, at nye relationer på tværs af specialer og afdelinger har kunnet bruges konstruktivt. Tærsklen for hvornår hun tager direkte kontakt til kolleger i andre afdelinger er blevet lavere.

"Der har været flere konkrete patientforløb, hvor jeg har taget direkte kontakt i stedet for at sende en henvisning, fortæller hun. Det hele er blevet mere uformelt, nu hvor vi kender hinanden bedre, og det gør patientforløbene mere smidige. På den måde kan vi lave aftaler, der tilgodeser både patienten og afdelingerne på én gang."

Fælles ansvar for hospitalets omdømme

En af de store øjenåbnere for Britta Hjerrild har været, at det har vist sig, at det er nemmere at få indflydelse, end hun havde troet.

"Som ung funktionsleder har jeg fået nogle erfaringer, som jeg ellers kunne have brugt lang tid på at få. Vi opfatter tit hospitalet som et stort og tungt apparat med meget lange kommandoveje. Men jeg har fundet ud af, at hvis man tager et initiativ, så er der lydhørhed for det – og så viser det sig jo, at man ret let kan få indflydelse."

Som eksempel nævner Britta Hjerrild det Safari-projekt, hun selv har været en del af. Projektet har afdækket, at hovedparten af personalet i afdelingerne ønsker, at klagesager skal diskuteres i åbenhed, så alle kan lære af dem. Projektet har ført til, at Hospitalsledelsen og Afdelingsledelseskredsen har godkendt en ændring af hospitalets strategi for behandling af klagesager. Det er nu besluttet, at afdelingens samlede ledelsesgruppe har ansvaret for, at klagesager og serviceklager, mens de stadig er aktuelle, gennemgås og diskuteres på relevante møder med personalet.

"Det er en stor tilfredsstillelse, at vores arbejde har ført til konkrete forbedringer, siger Britta Hjerrild. På den måde blev Safari konkret hen ad vejen. Men det forpligter også, at få indflydelse", understreger hun.

"Det har mindet mig om, at vi allesammen har et ansvar for hospitalets omdømme. Jeg vil nok være hurtigere til at handle end før i forhold til at opfange beklagelser fra patienterne. Og jeg vil nok tage et ansvar på tværs af hele hospitalet og ikke bare for, hvad der sker i min egen afdeling."

"For mig blev safari først og fremmest et godt forløb, fordi min gruppe havde et godt projekt, som vi udviklede. Men en klarere vision for, hvor Safari skulle føre os hen, ville have været godt. I begyndelsen var det min oplevelse, at ingen var helt sikre på, hvor vi skulle hen. En anden gang bør man være mere skarpe på, hvad målet er", understreger hun.

 

Britta Hjerrilds Safari-gruppe bestod desuden af:

  • Afdelingssygeplejerske Lise Elsberg, Anæstesiafdelingen
  • Afdelingsbioanalytiker Rikke Holst Andersen, Patologisk Institut
  • Kommunikations- og sekretariatschef Kirsten Vestergaard