Arbejdstidsplanlægning er en stor del af det optimale patientforløb og den optimale anvendelse af ressourcer i enheden. Ledelsesmæssigt er arbejdstidsplanlægning et strategisk- og organisatorisk værktøj.

 

I foråret 2016 blev der lavet en forundersøgelse af lægernes vagt- og arbejdstidsplanlægning i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland, og i spredningen af projektets erfaringer vil de vigtige indsatser være:

  • Ledelsesudvikling i forhold til planlægningsopgaver
  • Organisatoriske opstramninger, hvor spillereglerne for vagt- og arbejdsplanlægning fastlægges
  • En længere planlægningshorisont, som giver positive effekter for patienter, arbejdsmiljø og økonomi
  • Planlægningen skal så vidt muligt være baseret på viden om afdelingens aktiviteter og om behovet for lægefremmøde. Dette giver positive effekter for patienterne og for uddannelsen af yngre læger

Projektrapporten i sin fulde længde kan læses her: Bedre vagt og arbejdstidsplanlægning 2017.pdf

Regional implementering af arbejdsplanlægningssystem

Erfaringer fra forundersøgelse af lægernes vagt- og arbejdstidsplanlægning er en del af grundlaget for arbejdet med den organisatoriske implementering af arbejdsplanlægningssystemet for alle faggrupper i Region Midtjylland.

Koncern HR, Udvikling støtter op om HR-chefernes arbejde med den organisatoriske implementering, som skal bidrage til den ønskede gevinstrealisering ved implementering af arbejdsplanlægningssystemet. Der er besluttet konkrete indsatser i et forpligtende fællesskab med mulighed for lokal tilpasning. Et arbejder der involverer de lokale hospitals- og afdelingsledelser. Det organisatoriske spor er forankret i styregruppen for arbejdsplanlægningssystemet.

 

Lokal implementering af Arbejdsplanlægningssystem

Koncern HR, Udvikling tilbyder hjælp til den lokale organisatoriske implementering.

En støtte til implementering / anvendelse af de konkrete og lokale indsatser.