Man tager nogle Legomænd. Og så spiller man et patientforløb igennem - lige fra patienten møder i Akutmodtagelsen over forundersøgelse, sengeafdeling, operation, opvågning og til patienten udskrives.


Vist er det bare klodser. Men spillet viser tydeligt, at patientflowet forstyrres af bump på vejen.

Et patientforløb i dagens sundhedsvæsen kan være en udfordrende rejse mellem sektorer, afdelinger og fagligheder. Jo mere sammenhængende patientforløbet er, jo bedre bliver rejsen. For at sikre et godt patientforløb er det vigtigt, at alle parter har fokus på flowet i det samlede patientforløb og ikke blot på isolerede handlinger på de enkelte afdelinger. 

Koncern HR, Udvikling har i samarbejde med et privat konsulentfirma udviklet BRICK HOSPITAL. I BRICK HOSPITAL er taget skrællet af hospitalet, og spillets deltagere kan få et samlet blik over patienternes vej, så falskehalse kan identificeres og gøres til fælles ansvar. Spillets deltagere varetager forskellige funktioner fra modtagelse, triagering og udredning til anæstesi, klargøring, operation, opvågning, genoptræning og endelig udskrivelse.

BRICK HOSPITAL har eksisteret siden 2011 og har været spillet på temadage, i undervisningssammenhænge og som del af konkrete projekter med effektivisering og arbejdsgange i afdelinger og administrationer. 

I artiklen Legomænd giver læring kan du læse om, hvordan Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg fik nye vinkler på patientflow og samarbejde, da de brugte en dag på BRICK Hospital i 2016.