Er du udsat for et stort pres, har været en del af eller overværet belastende hændelser, så kontakt først din leder, trio og/eller arbejdspladsens interne beredskab.

Opstår der behov for hjælp til særligt støttende samtaler, defusing eller debriefing, som ikke kan løses af  det interne beredskab, kan man kontakte  RM's centrale mentale beredskab. Dette gælder både individuelt og gruppe.

Flyer - Fælles Kriseberedskab - hjælp til ledere, medarbejdere og pårørende

Kontakt ved længerevarende psykiske belastninger

Har du længerevarende psykiske belastninger kan personalepsykologordningen kontaktes. Dette gælder både ledere og medarbejdere

  • Personalepsykologordningen
  • Arbejdsmedicinsk Klinik AUH: 7845 0900
    Henvendelse hverdage: 8.30 – 14.00
  • Arbejdsmedicinsk Klinik HEV: 7843 3500
    Henvendelse hverdage: 8.00 – 12.00

Alle konsultationer foregår på video.

Kontakt HR

Koncern HR stiller viden også viden og gode råd til rådighed:

Find gode råd til ledere og medarbejdere og viden om krisehåndtering.

Koncern HR tilbyder kompetenceudvikling i form af materialer til selvstudie og virtuelle kurser i defusing og debriefing. 

Kurserne er rettet mod de medarbejdere, der har et aktuelt behov qua opgaver i forbindelse med COVID-19.

Tilbud om hjælp til at støtte pårørende under COVID-19

Pårørende til patienter kan have brug for mere hjælp og støtte, end hospitalets personale kan tilbyde. Her kan Fælles Kriseberedskab supplere.

Kontakt til Fælles Kriseberedskab
Personalet kan – efter aftale med den pårørende - kontakte Fælles Kriseberedskab. Den første kontakt skal altid være fra hospitalspersonalet. Den pårørende vil herefter blive kontaktet af en psykolog, som vurderer behovet for støtte. Støtten kan være i form af samtaler – eller hjælp til at finde andre relevante professionelle støttetilbud.

Fælles kriseberedskab, Koncern HR, Udvikling: Tlf. 7841 0823

Telefonen er åben alle hverdage kl. 8–16