Region Midtjyllands psykologiske COVID-beredskab er etableret for at understøtte COVID-19 belastede arbejdspladser, ledere og medarbejdere og bidrage der, hvor egne ressourcer og/eller kompetencer ikke slår til.

Der tilbydes konsulenthjælp til

  • Arbejdspladser, som har behov for hjælp til processer på baggrund af udfordringer, der kan opstå i eller efter perioder med hårdt pres.
  • Ledere, der oplever ledelsesmæssige udfordringer, belastninger og dilemmaer.
  • Medarbejdere, som har brug for at få hjælp til debriefing og samtaler i grupper. I helt særlige tilfælde kan der tilbydes individuelle støttende samtaler.

Du kan læse mere om Region Midtjyllands psykologiske COVID-beredskab her.

Kontakt ved længerevarende psykiske belastninger

Har du længerevarende psykiske belastninger kan personalepsykologordningen kontaktes. Dette gælder både ledere og medarbejdere

  • Personalepsykologordningen
  • Arbejdsmedicinsk Klinik AUH: 7845 0900
    Henvendelse hverdage: 8.30 – 14.00
  • Arbejdsmedicinsk Klinik HEV: 7843 3500
    Henvendelse hverdage: 8.00 – 12.00

Alle konsultationer foregår på video.

Kontakt HR

Koncern HR stiller viden også viden og gode råd til rådighed:

Find gode råd til ledere og medarbejdere og viden om krisehåndtering.

Koncern HR tilbyder kompetenceudvikling i form af materialer til selvstudie og virtuelle kurser i defusing og debriefing. 

Kurserne er rettet mod de medarbejdere, der har et aktuelt behov qua opgaver i forbindelse med COVID-19.

Tilbud om hjælp til at støtte pårørende under COVID-19

Pårørende til patienter kan have brug for mere hjælp og støtte, end hospitalets personale kan tilbyde. Her kan Fælles Kriseberedskab supplere.

Kontakt til Region Midtjyllands psykologiske COVID-beredskab
Personalet kan – efter aftale med den pårørende - kontakte Region Midtjyllands psykologiske COVID-beredskab. Den første kontakt skal altid være fra hospitalspersonalet. Den pårørende vil herefter blive kontaktet af en psykolog, som vurderer behovet for støtte. Støtten kan være i form af samtaler – eller hjælp til at finde andre relevante professionelle støttetilbud.

Fælles kriseberedskab, Koncern HR, Udvikling: Tlf. 7841 0823

Telefonen er åben alle hverdage kl. 8–14