Både for ude- og hjemmearbejdende har Corona betydet anderledes betingelser og rammer for arbejdet, end dem vi tidligere kendte. Selvom pandemien har været et fælles vilkår, har den givet anledning til forskellige oplevelser og reaktioner.

I arbejdsfællesskabet har vi været på afstand af hinanden. Når vi skal begynde at finde tilbage til en mere fælles hverdag, er det vigtigt, at vi har øje for og er nysgerrige på, hvad vi hver især har med os af oplevelser fra Corona-tiden.

Læs mere om reboarding i arbejdsfællesskabet efter en tid med Corona - en struktureret gruppesamtale