Vurdering af Trivsel og Arbejdsevne
Arbejdsrelaterede belastninger er en naturlig del af arbejdslivet. Det skal vi kunne tale om og modtage den rette hjælp og støtte til.
’Vurdering af Trivsel og Arbejdsevne’ er et værktøj til ledere og medarbejdere til at kunne genkende og håndtere milde til akutte belastningsreaktioner.

Kort introduktion til brug af vurdering af trivsel og arbejdsevne
Her finder du en kort introduktion til hvordan man bruger skemaet til vurdering af trivsel og arbejdsevne.