Vurdering af Trivsel og Arbejdsevne
Arbejdsrelaterede belastninger er en naturlig del af arbejdslivet. Det skal vi kunne tale om og modtage den rette hjælp og støtte til.
’Vurdering af Trivsel og Arbejdsevne’ er et værktøj til ledere og medarbejdere til at kunne genkende og håndtere milde til akutte belastningsreaktioner.

Kort introduktion til brug af vurdering af trivsel og arbejdsevne
Her finder du en kort introduktion til hvordan man bruger skemaet til vurdering af trivsel og arbejdsevne.

 

Reboarding i arbejdsfællesskabet
I arbejdsfællesskabet kan vi være i de samme uvante eller udfordrende vilkår – men kan have forskellige oplevelser og reaktioner. Det er vigtigt at give rum og mulighed for sætte ord på de forskellige oplevelser og følelser, I har haft, så arbejdsfællesskabet og den enkelte kan bære det godt videre.