I denne video kan du lade dig inspirere af 5 principper, som omhandler, hvordan du kommer videre med en idé, du har fået. Principperne stammer fra erfaringer og studier af, hvad der ligger til grund for iværksættere og entreprenørers succes med deres ideer, beslutninger og udviklingsarbejde.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Effectuation - De 5 principper

Effectuation er en måde at handle og tænke på - en måde at træffe beslutninger på, som giver dig den kontrol der er mulig i en uforudsigelig udviklingsproces.

Effectuation baseres på 5 vigtige principper, som du kan se på næste side.

Her skitseres effectuation processen:

1) Means/Midler
Start med det du kan, ved, kender.

2) Goals
Hvad kan du gøre med dine midler og hvad har du lige nu mulighed for at investere tid/ressourcer i. Dette former til sammen det skridt du kan tage og det du lige nu kan gøre.

3) Interaction
Interager med andre – få input, find ud af hvem du kan samarbejde med som også er passionerede omkring den ide du har fået eller det du ønske at forbedre

4) Commitments
Indgå i forpligtende samarbejdsrelationer og find sammen ud af hvordan i nu kan arbejde videre. Der er nu kommet andre midler ind i processen – andre mennesker der ved/kender/kan noget andet og måske har andre ressourcer til rådighed. De næste skridt, de næste mål former sig derfor efter hvem I nu er der skal arbejde videre sammen.

 

Beskrivelse af de 5 principper

Bird-in-hand

Dette kaldes også at handle ud fra de midler du har til rådighed. Den effectuelle logik er modsat den causale logik. I den causale logik arbejder vi efter et forudbestemt mål – f.eks. i en madlavningsproces, hvor vi ved hvilken ret vi skal lave og køber de ingredienser, der skal i (midler skaffes ud fra det mål man har bestemt). I den effectuelle logik laver man en ret ud fra det "der er i køleskabet" – dvs. vi tager udgangspunkt i de midler der er til rådighed. Målet er ikke defineret og vi ved endnu ikke helt hvilken ret vi ender ud med. Vi arbejder med de midler vi har til rådighed og ser hvor det kan flytte os hen.

Affordable Loss

Dette princip betyder, at vi i stedet for at fokusere på det vi kan vinde/opnå ved den idé vi arbejder med i stedet baserer vores beslutninger og handlinger på det vi kan tåle at tabe og det vi vil investere i processen lige nu. En udviklingsproces vil altid fejle/overraske og der er ikke nogen snorlige vej – derfor baseres handlinger og beslutninger på det vi ved lige nu – hvad kan vi tåle at tabe/investere i processen – også hvis det viser sig at vi højst lærer noget mere om det problem vi skal løse.

Lemonade principle

Hvis livet byder dig sure citroner, så tilsæt sukker og lav lemonade. Enhver uforudset hændelse, fejl, udfordringer eller et "nej", er en mulighed for at lære og finde nye veje. Udforsk f.eks. hvilken information du nu har, der gør dig klogere på problemet/den idé du arbejder med og brug informationen i de næste skridt du tager og de næste beslutninger der skal tages.

Crazy Quilt

Din handlemuligheder, midler og ressourcer øges af at samarbejde med mennesker, der er passionerede for den ide du har fået eller den forandring du vil skabe. Form forpligtende partnerskaber som en del af udviklingsprocessen. Husk at samarbejdet betyder at udviklingsprocessen får tilført nye midler (hvad kan I, hvem kender I og hvad ved I).

Pilot-in-the-plane

Handlinger skaber fremtiden – ved at fokusere på at gøre de ting der er indenfor din kontrol kan du bevæge og flytte det, du har mulighed for - og dermed være med til at skabe fremtiden. Naviger i det der møder dig frem for at forsøge at forudsige hvad der vil ske

Kirstine Volkmar Moltzen
Organisationskonsulent og psykolog

Mob: 2925 1301
Mail: kimolt@rm.dk

Læs mere om Kirstine her

Artikel om entreprenørskab