Design Thinking er ikke en metode, til trods for at den ofte visualiseres som en lineær proces bestående af 5 faser for udvikling. Design Thinking er tværtimod et helhedsorienteret måde at tænke på. Forestil dig, at Design Thinking er et par briller, du tager på, som hjælper dig til at forstå, hvordan du kan interagere og handle i innovationsprocesser. I denne video fortæller Mikkel Bech fra EMENTO, hvordan han arbejder med tankegangen fra Design Thinking, og hvordan du kan komme i gang med en mere designdrevet tilgang til innovation og udvikling.

Mikkel nævner i videoen metoden "Turbo Design Sprint" - den kan du læse mere om via linkene i højre side.

Design Thinking egner sig især som en tilgang til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Beskrivelse

Design thinking - iterationer og kompleksitet

Emphatize

Define

Ideate

Prototyping

Test

Sofie Thordal
Organisationskonsulent

Mob: 2026 0738
Mail: softho@rm.dk

Læs mere om Sofie her

Karina Vinther
Organisationskonsulent

Mob: 2475 9033
Mail: kavinl@rm.dk


Læs mere om Karina her

Øvrig inspiration

 

Guide til turbo sprint v. Emento: 

GUIDE_emento_turbo_sprint.pdf

PRÆSENTATION_turbo_design_sprint_emento.pdf

 

Artikel om design thinking fra Center for Offentlig Innovation: 

https://www.coi.dk/faa-hjaelp-til/innovationstilgange/designtaenkning/