Etnoraid er en metode til hurtigt at udforske problemstillinger og adfærd, samt at opnå nye indsigter om de mennesker og de ting, der er omkring os. Metoden handler om at bevæge sig ud i verden og både tale med og observere de folk, der befolker den verden. I videoen kan du blive klogere på, i hvilke faser af innovationsarbejde du kan bruge metoden, samt hvordan du i praksis kan lave et Etnoraid.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Etnoraid – en metode til at undersøge målgruppers adfærd, når der er begrænset tid.

Et etnoraid er en etnografisk metode, som bruges til at studere menneskers kulturelle adfærd. Igennem observation og interview studerer man en målgruppes adfærd i målgruppens hverdag. Metoden kan også bruges til at studere et fysisk miljø, en service eller andre situationer.

Kombinationen af interview og observation gør, at man både kan studere menneskers oplevelser, som de oplever den og kan observere alle de påvirkninger, som vi mennesker ikke nødvendigvis lægger mærke til i hverdagen.

Et etnoraid er særligt egnet, hvis man har begrænset tid og har brug for at danne sig et indtryk af en målgruppe eller et miljø. Etnoraids er både oplagte, når man skal gå eksplorativt til værks i starten af et projekt eller tage en strategisk beslutning i løbet af et projekt.


Guide


Du vælger et miljø og en målgruppe, som du ønsker at studere og bruger 2-5 timer på feltarbejdet. Du kan både arbejde individuelt og i grupper. Den følgende guide kan tilpasses til det enkelte forløb.

Tid: 2-5 timer

Lokation: Universitet, byrum, festivaler, konferencer mm.

Interviews

  • Korte interviews af 5-10 min. varighed
  • 10-20 informanter
  • Baseret på en kort interviewguide med plads til spontanitet alt efter informanternes svar
  • Informanterne interviewes uden forudgående aftale, hvilket sikrer spontanitet
  • Semi-strukturerede interviews er fine, men man kan supplere med korte workshopmetoder, eller vise billeder som en del af interviewet

Observationer

  • Interview kombineres med observationer for at få et billede af målgruppernes adfærd og det miljø de færdes i.
  • Observationerne kan være af specifikke informanter eller af et miljø

Dokumentation

  • Foto, video, lydoptagelser, feltnoter

Efterfølgende samler du dokumentation og analyserer materialet. Du kan analysere dit materiale ved at kortlægge mønstre og bygge personaer. Indsigterne fra et etnoraid kan f.eks. formidles ved brug af billeder og citater.


VÆRD AT OVERVEJE
Det er vigtigt, at du observerer og analyserer med et åbent sind og ikke overanalyserer under feltarbejdet, da det kan overdøve vigtige insights.

Etnoraids kan arrangeres som en serie, så man laver flere etnoraids i løbet af en kort periode eller opfølgende etnoraids i løbet af en projektperiode. Etnoraids kan kombineres med andre kvalitative metoder som Brugerrejse, Det kvalitative interview og Fotosafari.


FORBEREDELSE
Interviewguide: Lav en semi-struktureret interviewguide der kommer omkring de vigtigste temaer, man ønsker at studere. Etnoraidet er ikke en vox-pop, spørgsmålene skal derfor være åbne.

Observationsguide: Lav en observationsguide med de vigtigste ting, som I ønsker at studere. Da etnoraids er korte, har man ikke tid til at observere alt og må derfor observere fokuseret.

Materialer til dokumentation: kuglepen og papir, kamera og evt. diktafon (en smartphone kan klare foto og lyd).

Lav evt. aftaler på forhånd, hvis I skal lave etnoraids på privat område.