Hvordan sætter vi medarbejdernes viden, nytænkning og ideer i spil og giver grobund for at løsningerne kan blomstre? Det handler innovationsledelse blandt andet om. Hør Jonas Dahl, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, fortælle om, hvordan man som leder og medarbejder kan drive og sprede innovationsledelse i vores sundhedsvæsen – gennem tillid, nysgerrighed og undren.

 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Jonas Dahls "tjekliste" til innovationsledelse

 

Udfordre plejer
Som leder og medarbejder skal du fange din undren og omsætte denne til nytænkning. 'Plejer' kan være god, hvis der er et sagligt argument for det, vi plejer. Men vi skal tillade os at undre os, lytte til krydsfeltet mellem nye og erfarne medarbejdere og hjælper hinanden med at bruge dynamikken til at tænke nyt.

Sæt andres ideer i spil
Som leder er din vigtigste opgave, at sætte andres ideer i gang. Vær opmærksom på alle de mange medarbejdere, der hver dag undrer sig. Gå sammen med dine andre lederkolleger, gå sammen med medarbejdere på kryds og tværs af fagligheder og inviter til nytænkning hele vejen gennem systemet.

Deleger ansvar
Du kan som leder ikke skabe innovation og nytænkning alene. Skab nogle gode rammer og gode muligheder for, at dine medarbejdere tør gå til nærmeste leder med ideer. Klæd medarbejderne på til at turde afprøve deres ideer.

Erkend, at vi laver fejl
Accepter, at der vil opstå nogle ideer, som ikke er så gode i praksis. Bliv bedre til at lære af andres erfaringer og fejl. Lad jer inspirere af andres viden og byg videre på dét, der allerede eksisterer.

Få flere med
Sandheden er, at ideer bliver skabt i klinikken, blandt de medarbejdere som undrer sig i dagligdagen. Det er lederens opgave at skabe rammerne for, at flere medarbejdere får lyst til at handle på deres ideer og tør tage del i innovation og udvikling.

Vis tillid
Tro på, at vi alle sammen vil det bedste og hav tillid til hinanden, både som leder og som medarbejder. Vær dristige, og hold fast i at turde være nysgerrige og udforskende sammen. Vær åben som leder og nysgerrig på dine medarbejderes ideer, så de tør komme til dig med deres undren.

Artikel af Christine Dragsbæk Knudsen

Læs om, hvad Christine Dragsbæk Knudsen, Oversygeplejerske på Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, lærte om innovation og ledelse, da COVID-19 bankede på vores dør.

https://www.denoffentlige.dk/ledelse-under-corona-som-hurtigt-blive-kaldt-til-syn-uden-mulighed-runde-mekanikeren

Ouafa Rian
Chefkonsulent

Mob: 2910 6397
Mail: ouaria@rm.dk

Læs mere om Ouafa her