Problemets problem er en hurtig, simpel og effektiv metode til at komme ind bag dét problem, som vi umiddelbart oplever. Du kan bruge metoden til at finde ind til dét, der er hæmmende for dét, du gerne vil i gang med i en udviklings- eller løsningsorienteret proces. Metoden kan også bruges til at forløse kreativitet og de gode ideer, da den kræver, at du forholder dig nysgerrigt og åbent til dit problem eller udfordring.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

5 gange hvorfor


Denne metode anvendes til at finde frem til "problemets problem" – dvs. at komme tættere på, hvad det egentlig er for et problem, du har fået øje på. Måske opnår du også at komme tættere på årsagen til et problem eller forskellige årsager til samme problem.

Du kan arbejde på 2 måder med denne metode:

1) Spørg først "Hvorfor opstår dette problem?"

Når du har et svar, så spørg

2) “Hvorfor er det sådan?”

gentag dette spørgsmål, indtil du har spurgt 5 gange.

Et eksempel

Problem: Vi har lang overgangstid mellem to operationer – Hvorfor?

  • Fordi patienterne ikke kommer til operationsstuen, så snart den er klar til næste patient – Hvorfor?
  • Fordi patienten ikke er klar - Hvorfor?
  • Fordi der ikke er givet besked om, at de skal til at være klar? – Hvorfor?
  • Fordi vi først giver besked, når en operation er afsluttet – Hvorfor?
  • Fordi det er den arbejdsgang, vi har

En anden måde at anvende metoden på er at finde forskellige årsager til samme problem. Spørgsmålet “Hvorfor?” stilles også fem gange i denne metode, men denne gang kigger man på forskellige forklaringer.

Et eksempel

Problem: Vi har lang overgangstid mellem to operationer – Hvorfor?

  • Fordi vi venter på at patienten kommer – Hvorfor?
  • Fordi vi ikke får bestilt patienten i tide – Hvorfor?
  • Fordi vi ikke kommer i tanke om at bestille den næste patient, inden den igangværende operation er færdig – Hvorfor?
  • Fordi vi ikke har én ansvarlig for at sikre et godt patientflow – Hvorfor?
  • Fordi det er svært at afgøre, hvornår stuen er helt klar til næste patient

Ouafa Rian
Chefkonsulent

Mob: 2910 6397
Mail: ouaria@rm.dk

Læs mere om Ouafa her