Speeddating2.png

På denne side kan du se de 22 spændende løsninger og innovative idéer fra hele Region Midtjylland, som deltog i den virtuelle speeddating.

Overblik og kort beskrivelse af alle løsninger i speeddatingen kan du finde her. 

Overblik over løsninger i speeddatingen og opkaldsnumre: 

 1. Livmestering inspireret af dialektisk adfærdsterapi, meet.rm21@rooms.rm.dk
 2. Prisbilligt alternativ til kommunkations-pc - til patienter med fx motoriske udfordringer, cuffet trakealtube og locked-in-patienter, meet.rm22@rooms.rm.dk 
 3. Gør det let at holde møder - fokus på facilitering, meet.rm23@rooms.rm.dk
 4. "Velkommen til hjerteafsnittet - på video", meet.rm24@rooms.rm.dk
 5. Udnyttelse af råvarer, meet.rm25@rooms.rm.dk
 6. Virtuel konsultation incl. upload af data fra patienten - kan vi lade patienten vælge, hvornår det er relevant med virtuel frem for fysisk konsultation?, meet.rm26@rooms.rm.dk
 7. Ipads til patienter på Intensiv - hvordan kan vi hjælpe med kommunikationen?, meet.rm27@rooms.rm.dk
 8. PRO Psykiatri, meet.rm28@rooms.rm.dk
 9. Virtual reality tager børnenes opmærksomhed væk fra smerten, meet.rm29@rooms.rm.dk
 10. AFLYST - Fødselsforberedelse via Den digitale Forløbsguide, meet.rm30@rooms.rm.dk
 11. Et stærkt samarbejde på tværs af fagligheder - med brug af videoer om væsentlige behandlings- og plejeaspekter, meet.rm31@rooms.rm.dk
 12. Fremtidens bæredygtige vaskeri, meet.rm32@rooms.rm.dk
 13. BactiBeater - smart-nudging til bedre håndhygiejne, meet.rm33@rooms.rm.dk
 14. Animation på tværs, meet.rm34@rooms.rm.dk
 15. Værktøj til beslutningsstøtte i behandlingen af bløderpatienter, udviklet i et samarbejde mellem patienter og sundhedsprofessionelle, meet.rm35@rooms.rm.dk
 16. Chatbot til test af coronasymptomer - et turbo-udviklingsarbejde på tværs af regionerne i Danmark, meet.rm36@rooms.rm.dk
 17. Webinar - hvornår og hvordan, meet.rm37@rooms.rm.dk
 18. Udvikling af IT-robot til bestilling af blodkomponenter i et Intensiv opvågningsafsnit, meet.rm38@rooms.rm.dk
 19. DIAS - udvikling af værktøjer til klinikken på Region Midtjyllands nye udviklingsplatform, meet.rm39@rooms.rm.dk
 20. SUNDH3D - 3d print af hjælpemidler og mindre redskaber, meet.rm43@rooms.rm.dk
 21. Data om COVID-19 i Dansk Intensiv Database - et fælles overblik i det daglige arbejde og data til brug i forskning, meet.rm44@rooms.rm.dk
 22. 3D print med på operationsstuen, meet.rm47@rooms.rm.dk