Vi vil have god ledelse i Region Midtjylland, men hvad er god ledelse egentlig? Sådan lød det første spørgsmål, da en arbejdsgruppe med repræsentanter fra koncernledelsen tog fat på arbejdet med at skabe en ledelsesevaluering.

Arbejdet udmundede sig i 15 indikatorer for god ledelse. Læs mere om dem i publikationen, du finder her til højre.