Formålet med denne side er at give inspiration til mødeledere - ledere og medarbejdere - til udvikling af egen mødelederrolle og møder i det hele taget.

Bruger du meget tid på møder?

I Region Midtjylland gennemføres der hver dag et utal af møder. Det er svært at forestille sig arbejdsdage uden møder, fordi det er en integreret del af vores måde at arbejde på.

Når man spørger, siger de fleste, at de bruger for meget tid på møder – og at mødedeltagelsen tager tid fra kerneopgaven. 
Men møder er et uhyre væsentligt arbejdsrum, fordi en væsentlig del af enhver organisations ledelses- og koordineringsopgaverne varetages gennem møder. 

At planlægge og lede et møde er en kunst, der forudsætter, at man er i stand til at navigere i en palette af forskellige typer af møder og mødeformer. 

Det er derfor vigtigt, at det at lede og facilitere møder sættes i fokus. Men det kræver også noget at være deltager på et møde. På mindre gode møder forvaltes denne rolle ofte passivt – og det er ikke altid mødelederens ansvar. Det kræver også et ansvar at deltage på møder i forhold til forberedelse, bidrag på mødet og opfølgning efter mødet i form af konkret arbejde, aftaler etc. 

På denne side, kan du får inspiration til, hvordan I kan arbejde med at forbedre jeres møder.