Prøv at udfordre mødeformen!

De fleste af os forbinder møder med noget, hvor deltagerne sidder rundt om et mødebord og i fællesskab og drøfter en række emner og træffer beslutninger efter en fælles dagsorden. Den form kan i mange tilfælde være velegnet, men nogle gange er det værd at afprøve noget nyt for f.eks. at fremme kreativiteten, deltagernes involvering og engagement eller højne effektiviteten og energien på møderne.

Her er inspiration til nogle af de mange forskellige mødeformer, man kan arbejde med: