Udvikling og forbedringer sker undertiden i form af større tiltag, der oftest har gennemgribende konsekvenser. Som supplement til de større indsatser der det nødvendigt, at der også iværksættes en række mindre forbedringstiltag, således at der kan ske en kontinuer udvikling og forbedring. Når man løbende har blik for og reflekterer over arbejdsmiljøet samt tager initiativer til forbedringer, kan man tale om en forbedringskultur.

Samtidig er alle bevidste om, at forbedringer i arbejdsmiljøet skal gå hånd i hånd med udviklingen af kerneopgaven og i øvrigt hænge sammen på tværs af organisationen. For den fortsat fremadrettede proces er helhedsorienteringen nødvendig.

I 2012 besluttede Regions-MEDudvalget på baggrund af Arbejdsmiljøredegørelsen, at der på alle niveauer i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen skal arbejdes med en helhedsorienteret forbedringskultur.

For at øge effekten af arbejdsmiljøindsatsen, vil vi i Region Midtjylland

  • Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet
  • Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde
  • Understøtte kvalitet og patientsikkerhed

Til at understøtte indsatsen for en helhedsorienteret forbedringskultur har Koncern HR udviklet nedenstående model (’OVAL’en), der skal understøtte en udvikling hen imod at gøre arbejdsmiljøet til en del af det daglige arbejde, et anliggende både for den enkelte og fællesskabet i et samspil med MED- og Arbejdsmiljøorganisationen.Klik her for at se Oval'en i pdf-version

I den helhedsorienterede forbedringskultur har vi alle vores roller.

Den enkelte: ”Dit arbejdsmiljø – dit ansvar”

Arbejdsmiljøindsatsen giver mest mening for den enkelte, når den er koblet til det daglige arbejde. Effekten af arbejdsmiljøindsatsen opnås først, når den enkelte tager ansvar for sit eget arbejdsmiljø, arbejdsglæde, sikkerhed og trivsel.

Kollegialt fællesskab: ”Din kollegas arbejdsmiljø er også dit ansvar”

Det gode fællesskab kan styrke arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at arbejdsmiljø er et fælles anliggende og at man i fællesskabet både kan hente og give støtte til forbedringer.

Arbejdsmiljøorganisationen: ”Den gode hjælper – opkvalificerer og giver vejledning”

MED- og Arbejdsmiljøorganisationen har en vigtig rolle med at understøtte og koordinere arbejdsmiljøindsatsen og bidrage til et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøindsatsen skal være forankret i kulturen og derigennem også understøtte kerneopgaven og kvaliteten af denne.

Ledelse: ”Fokuseret handling”

Effekt af arbejdsmiljøindsatsen starter og slutter med ledelse på alle niveauer i organisationen. Når ledelsen skal skabe fokuseret handling i arbejdsmiljøindsatsen er kommunikation af forventninger, organisering og retning vigtig. Desuden har ledelsen en vigtig rolle i at prioritere, forklare og understøtte handling.

Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur – Handlingspapir:

Der er udviklet en arbejdsmodel – et handlingspapir, der kan være en hjælp til at beskrive de forskellige aktørers roller og ansvar  i en bestem indsats – en ”hvem gør hvad”-model.

Aktørerne er de samme som i OVAL’en: Os selv (den enkelte), Vi i gruppen (det kollegiale fællesskab), Arbejdsmiljøorganisationen og Ledelsen.

Handlingspapiret lægger op til en fælles dialog, hvor udgangspunktet er en konkret opgave, en handling eller et tema, som ønskes styrket/forbedret. Spørgsmålet lyder: hvilke handlinger kræver dette af de fire roller?
Os selv: hvad gør den enkelte medarbejder?
Vi i gruppen: hvad gør gruppen/teamet/afdelingen?
Arbejdsmiljøorganisationen: hvad gør MED- og Arbejdsmiljøorganisationen?Ledelsen: hvad gør ledelsen?

Powerpoint slide med OVAL’en og handlingspapiret kan du finde her.

Wordudgave af OVAL’en og handlingspapiret kan du finde her.