Forstyr med omtanke

- metoder og redskaber til at sætte fokus på afbrydelser i hospitalsarbejdet.

Formålet med hæftet er at bidrage med ideer og anbefalinger til, hvordan man kan sætte fokus på afbrydelser og forstyrrelser. Hæftet beskriver, hvordan man i større og mindre målestok kan arbejde med afbrydelser og forstyrrelser i dagligdagen.

Forstyrrende forstyrrelser

- "Undskyld, må jeg lige forstyrre?" 

Genkender du billedet? Forstyrrelser og afbrydelser er i mange afdelinger blevet en indgroet del af hverdagen, og som oftest er de betinget af en samarbejdskultur, hvor man som læge eller plejepersonale forventes at være tilgængelig og koordinerende på alle tidspunkter.

Imidlertid viser undersøgelser at forstyrrelser og afbrydelser øger risikoen for utilsigtede hændelser, dobbelte arbejdsgange og stress/dårligt arbejdsmiljø blandt personalet. Ligeledes ses forstyrrelser i relation til arbejdsgange, der ofte kræver hurtig omstilling, og ændringstiltag. Dette kan resultere i en fragmenteret dagsrytme, der igennem afbrydelser vænner personalet til at reagere frem for at organisere. 

Skema til observation af hvem, hvor, hvorfor og hvor ofte der afbrydes 

Skema til selvregistrering 

Spørgsmål vedr. afbrydelser/forstyrrelser

Interviewguide vedr. afbrydelser/forstyrrelser

Handleplan for afbrydelser/forstyrrelser

Neurointensivt Afsnit på Aarhus Universitetshospital er en af de afdelinger, der har haft succes med fokus på afbrydelser i arbejdet. Læs interview med afdelingssygeplejerske Pia Koch (DR Østjylland, 30.10.2013)

Kontakt:

Susanne Hyldborg Jensen
Tlf.nr.:  2030 1497