Hæftet "Der er flere veje - administrative karriereveje i Region Midt" giver inspiration til understøttelse af karriereudvikling, og at tydeliggøre nogle af de karriereveje, der er inden for det administrative område i Region Midtjylland. 

Der er sjældent kun én vej fra A til B – og det er ikke altid, at det er den lige vej, der er den bedste. Sådan er det også med karriereveje. Ligesom Google Maps viser flere ruteforslag, vil dette hæfte give flere eksempler på karriereveje som inspiration til, at du finder din egen vej.

Der er både inspiration at hente i de beskrevne karriereveje og de levede karriereveje. De levede karriereveje bliver fortalt af de medarbejdere og ledere, der har gået vejen.

Når du har læst hæftet, vil mulige karriereveje i Region Midtjylland ikke fremstå knivskarpt, for en pointe er netop, at der er flere forståelser af karriere og karriereveje – og alle er i høj grad medskabere af de mulige karriereveje. Ud fra andres levede karriereveje giver hæftet nogle råd og anbefalinger til, hvordan du kan tage nogle skridt i den retning, du ønsker at gå – hvad enten du allerede har taget en del skridt, eller du skal til at vælge, hvilken vej du vil gå. Derudover gives der inspiration til overvejelser, der er gode at gøre sig på vejen, for det er ikke alle, der har et klart billede af destinationen, ligesom den kan ændre sig undervejs i takt med nye oplevelser og erfaringer.