Jobrokering skal styrke den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling og samtidig skabe helhedsforståelse i organisationen og understøtte sammenhæng og udvikling i de ydelser, vi leverer.

Jobrokering kan:

  • fremme brede generalistkompetencer
  • være med til at øge fleksibiliteten og netværksdannelsen i organisationen

Jobrokering kan også bidrage til den generelle vidensdeling og udvikling, fx erfaringsudveksling om og udvikling af effektive arbejdsgange, metoder, arbejdspladskulturer osv. Det gælder både internt i den centrale administration og på tværs af administrationen og driftsenhederne.

Jobrokering kan også være med til at skabe attraktive arbejdspladser - arbejdspladser hvor den enkelte medarbejder kan se muligheder for at beskæftige sig med spændende opgaver samtidig med, at der sættes fokus på muligheder for udvikling og karriere.

Jobrokering indeholder både muligheder for medarbejderen og for organisationen/afdelingen.