- Region Midtjylland har brug for lægelige ledere
Læger har afgørende betydning for kvaliteten i patientforløb og sundhedsvæsenet i øvrigt. For at vi kan skabe det bedste sundhedsvæsen for patienterne, skal lægerne være med til at gå forrest i at sikre en faglighed og en organisation, der forbedrer kvaliteten til gavn for patienterne. Selvom alle læger tager del i den faglige ledelsesopgave, er der brug for ledere med lægefaglig baggrund, også i stillinger over almindeligt overlægeniveau til gavn for patienter, kollegaer, hospitaler og sundhedsvæsenet som helhed.

- Det bedste sundhedsvæsen skabes, når lægerne er med i spidsen for kvalitetsforbedringer
Patienter har krav på den bedste kvalitet både behandlingsfagligt, patientoplevet OG organisatorisk. For at opnå den bedste kvalitet skal lægelige ledere være med i spidsen for kvalitetsforbedringerne for at sikre, at der bliver taget hensyn til alle parametre. I rapporten Lægelig ledelse – hvordan bliver der rift om opgaven nu og i fremtiden? efterlyser læger netop mere fokus på patient- og kvalitetsperspektivet i sundhedsvæsenets ledelse.

- Region Midtjylland ønsker flere kvalificerede kandidater til opslåede lederstillinger, hvor der ønskes lægelig baggrund
Region Midtjylland ønsker flere kvalificerede ansøgere til lederstillinger (over alm. overlægeniveau), hvor der ønskes lægelig baggrund. Region Midtjyllands strategi for at nå dette mål har 2 strategispor:

  1. Region Midtjylland ønsker at gøre ledelse mere attraktivt for læger
  2. Region Midtjylland ønsker at sikre spotting og udvikling af vækstlaget af lægelige ledertalenter

Ad. 1. Strategispor: Region Midtjylland ønsker at gøre ledelse mere attraktivt for læger
Region Midtjylland arbejder med at gøre ledelse mere attraktivt for læger ved at:

  • Tydeliggøre ledelsesfunktioner og sikre større ledelseslegitimitet ved at skabe større tydelighed om de ledelsesfunktioner, som læger har på forskellige niveauer med fokus på den værdi, lægelige ledere skaber for patienterne og hospitalet. Region Midtjylland ønsker også, at der er åbenhed om ansættelse af lægelige ledere. Lægelige ledere skal ansættes efter åbent opslag og med tydelig præcisering af de forventninger og det ansvar, der er knyttet til stillingen for at skabe endnu større legitimitet.
  • Øge lægers viden om og indsigt i perspektiverne ved ledelse ved løbende at inddrage speciallæger i den strategiske planlægning og implementering på afdelingerne samt ved at lade speciallæger bidrage i relevant omfang til at udarbejde udviklingsplaner (faglige såvel som organisatoriske) og bidrage til at løse daglige driftsmæssige problemstillinger. Region Midtjylland ønsker også at arbejde for, at lægers viden om og indsigt i ledelse øges gennem uddannelses- og karriereforløbet.
  • Organisere de administrative ledelsesopgaver. Ved at give lægelige ledere den rette støtte til at løse administrative opgaver, kan Region Midtjylland understøtte, at lægerne oplever ledelsesopgaverne som mere attraktive og meningsfulde.
  • Afklare muligheder for klinisk arbejde, så læger kan kombinere ledelsesopgaver med klinisk arbejde i de tilfælde, hvor ledelsesopgaven tillader det og det i øvrigt er hensigtsmæssigt.
  • Have en tydelig holdningstilkendegivelse i forhold til åremålsansættelse og tilbagegang.

Ad. 2. Strategispor: Region Midtjylland ønsker at sikre spotting og udvikling af vækstlaget af lægelige ledertalenter
Ved at have et stærkere fokus på vækstlaget af lægelige ledertalenter allerede fra studietiden og gennem hele speciallægeuddannelsen og have en særlig indsats for lægelige lederspirer, forventer Region Midtjylland at kunne leve op til det overordnede mål om flere kvalificerede kandidater til opslåede lederstillinger, hvor der ønskes lægelig baggrund.

Strategi for flere læger i ledelse blev den 2. marts 2017 godkendt af Strategisk Sundhedsledelsesforum.