- hvordan bliver der rift om opgaven nu og i fremtiden?

Rapporten "Lægelig ledelse - hvordan bliver der rift om opgaven nu og i fremtiden?" sammenfatter en række af de udfordringer, vi allerede kender med at få læger til at træde ind i ledelsesopgaven. Undersøgelsen er gennemført af cand.psyk., specialkonsulent Lisbeth Rune Schultz og beskriver - via et antal lægers egne stemmer - hvordan de ser udfordringerne i forhold til at varetage lægelig ledelse.