Med den øgede centralisering i vores hospitalsvæsen har vi over de seneste år set et stigende antal ansatte i de enkelte afdelinger og afsnit.

Koncern HR, Udvikling følger udviklingen og har undersøgt, hvad store hospitalsafsnit betyder for ledelse og psykisk arbejdsmiljø og hvordan de ledes i virkeligheden.

Se undersøgelser og publikationer