1. Generel vejledning

Vejledningen er et bud på gode rammer for den individuelle udviklingssamtale. I grundskabelonen er forslag til temaer i en udviklingssamtale.
Individuel udviklingssamtale for medarbejder – vejledning
Individuel udviklingssamtale for medarbejder – grundskabelon (doc-fil) 

2. Spørgeguide

Denne spørgeguide indeholder en række forslag til relevante emner til inspiration.
Individuel udviklingssamtale for medarbejdere – eksempel på spørgeguide

3. Udviklingsplan

I en udviklingsplan kan medarbejder og leder bl.a. samle op på medarbejderens ønsker til nye arbejdsopgaver/ansvarsområder og/eller kurser/uddannelse i den kommende periode.
Individuel udviklingssamtale – eksempel på skema til udviklingsplan

4. Livsfaser

I udviklingssamtalen kan medarbejder og leder vælge at sætte fokus på den livsfase, som medarbejderen aktuelt er i.
Individuel udviklingssamtale - Fokus på livsfaser

Senioraftaler