Koncern HR stiller en digital løsning til rådighed til din udviklingssamtale. Løsningen hedder RMUK (Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering).

Her kan du og din leder forberede jer til din udviklingssamtale. Efter den fysisk afholdte samtale kan udviklingsplanen skrives i systemet og både du og din leder kan godkende den når den er endelig.

Herefter kan du altid gå tilbage i dit arkiv og finde dine tidligere forberedelser og udviklingsplaner fra dine udviklingssamtaler.

Du kan også registrere visse kurser i RMUK mhp. at opfylde krav i Den Danske Kvalitetsmodel.

Du finder RMUK på denne adresse: http://rmuk.improvento.com

Du logger på med dit regionsID. Kender du ikke dette, skal du kontakte servicedesk på tlf. 784 12345.

Brugermanual til RMUK finder du her (PDF).
Brugermanual til RMUK for ledere finder du her (PDF)
Quickguide til RMUK for ledere finder du her (PDF)

Har du spørgsmål til RMUK kan du kontakte din lokale HR afdeling for mere information og support.

 

Vigtigt: Servicedesk supporterer ikke RMUK!         

Kontakt:

Lone Høygaard
Tlf. 7841 0811
Mob. 2026 9761