1. Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj

En udviklingssamtale er en planlagt, systematisk årlig samtale mellem en leder og en medarbejder (evt. flere medarbejdere ved en udviklingssamtale med grupper). Udviklingssamtalen er samtalen, der skal koble den enkeltes faglige og personlige kompetenceudvikling med arbejdspladsens udvikling. Samtidig er samtalen et vigtigt rum for lederen og medarbejderen til i fællesskab at lave en udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Den planlagte strukturerede samtale skal samtidig skabe en udviklende, perspektivrig og rolig ramme for dialogen mellem leder og medarbejder(e).

Udviklingssamtaler med medarbejdere er blot et af de værktøjer, lederen bør have i sin værktøjskasse - og anvendt aktivt er samtalen meget mere end blot en årligt tilbagevendende ”hvordan går det-samtale”. Samtalen kan ikke træde i stedet for – kun supplere - dagligdagens løbende, uformelle dialog.

Udviklingssamtaler er en metode til systematisk at afdække og udvikle kompetencerne i en organisation. Med baggrund i samtalerne er formålet, at lederens ønsker og mål for den samlede enhed skal gå op i en højere enhed med den enkelte medarbejders ønsker og behov.

I den gode udviklingssamtale skabes der balance mellem hensynet til den enkeltes trivsel og hensynet til mål og krav til helheden. Når fælles og individuelle mål er kendte for begge parter, er det muligt at gå baglæns og tale om dels, hvilken adfærd som er nødvendig for at nå målene og dels, hvilke kompetencer der skal være til stede for at kunne udvise den nødvendige adfærd.

2. Den formelle baggrund for udviklingssamtaler

Alle medarbejdere i Region Midtjylland skal have en årlig udviklingssamtale. Det er fastlagt på flere niveauer uden for og i organisationen, herunder:

Formelt set er der et krav om, at alle medarbejdere skal have en skriftlig udviklingsplan og én årlig opfølgning herpå.

Samtalerne skal bl.a. bruges til

  • at kortlægge udviklingsbehov
  • at planlægge aktiviteter til kompetenceudvikling og
  • at følge op på gennemført kompetenceudvikling

3. Fælles ansvar

Det er et fælles ansvar leder og medarbejder imellem, at samtalerne gennemføres. Det er lederens opgave at sørge for, at det er muligt at afholde samtalerne samt at sikre rammerne for, at den nødvendige kompetenceudvikling er til stede. Medarbejderen skal på sin side arbejde på at nå sine udviklingsmål og gennemføre de planlagte udviklingsaktiviteter.