Hvad er udviklingssamtaler med grupper?

Udviklingssamtaler med medarbejdere er som udgangspunkt individuelle. Men man kan lokalt aftale, at samtalerne afholdes som gruppe-/teamudviklingssamtaler.

Udviklingssamtalen for grupper er en struktureret proces, hvor medarbejdere i fællesskab arbejder med udvikling af organisationens kompetencer. Udgangspunktet for samtalen er det samme som for den individuelle udviklingssamtale. Formålet er at forene den enkeltes ønsker og behov med hensynet til organisationen som helhed.

Mens det i den individuelle udviklingssamtale er vigtigt at få skabt en god kontakt og et godt flow i samtalen, er det i udviklingssamtalen for grupper vigtigt at have en nøje tilrettelagt proces med klare rammer og opgaver.

Hvornår kan udviklingssamtalen for grupper bruges?

Samtaleformen er særligt anvendeligt når:

  • Der er mange medarbejdere under samme leder - og den individuelle udviklingssamtale derfor bliver en meget tidskrævende proces
  • Der er behov for at styrke helhedssynet i afdelingen
  • Der er behov for at styrke en fælles holdning til udvalgte emner
  • Der er en organisering i grupper omkring kerneopgaverne på arbejdspladsen 

Forudsætningen for, at udviklingssamtalen for grupper er meningsfuld, er, at gruppen har et fælles omdrejningspunkt, som f.eks. samme leder eller samme opgave.

Gruppens størrelse
En god gruppestørrelse er fire-seks personer, når det tilstræbes, at alle skal have mulighed for at komme til orde. Er der tale om et større antal medarbejdere, er det en god ide at dele op i mindre grupper, der arbejder parallelt. Det kan dog i nogle tilfælde være en fordel at holde teams eller organisatoriske enheder i én samlet gruppe. Fordele og ulemper må afvejes i de enkelte situationer.

Eksempel på proces for udviklingssamtale for gruppe

Vejledende spørgsmål: