Som med alle andre medarbejdere skal der også afholdes årlige udviklingssamtaler for medarbejdere i lederstillinger. Som overbygning til udviklingssamtaler med medarbejdere er det i udviklingssamtalen med en leder naturligvis særligt interessant at drøfte udviklingspotentialet i de forskellige aspekter af ledelse.

Temaer

Afhængigt af, hvilket ledelsesniveau medarbejderen bestrider og de aktuelle vilkår for ledelse, kan følgende temaer være relevante at drøfte:

  • God ledelse og styring i Region Midtjylland
  • Sammenhæng og balance i ledelsesopgaverne
  • Ledelse på tværs i organisationen: Ledelsessamarbejdet i den samlede ledelsesgruppe
  • Glæder og udfordringer: De største glæder og udfordringer i lederjobbet
  • Samarbejdet med nærmeste leder: Lederens oplevelse af samarbejdet - lederens og medarbejdernes mulighed for sparring og feedback i hverdagen.
  • Fremtid: Hvilke udviklingsområder er centrale fremover?

Udviklingssamtalen med lederen er også en god lejlighed til at komme rundt om emner, som ikke er fastlagt på forhånd, men som er relevante for den enkelte leder. Det er derfor vigtigt at skabe plads til individuelle og aktuelle emner. Det er afgørende for en god dialog at aftale dem med nærmeste leder, så begge har mulighed for at forberede sig inden mødet.  

Udviklingsplan

Som resultat af samtalen udarbejdes en handlingsplan, der tager afsæt i de vigtigste hovedpunkter fra samtalen – herunder lederens primære ledelsesmæssige indsatsområder i forhold til at realisere sine og organisationens udviklingspotentialer.