"På patientens præmisser" eller "borgeren i centrum". Det kan hedde noget forskelligt, men målet er det sammen. Vi skal som medarbejdere i sundhedsvæsenet i højere grad en tidligere kunne gå i dialog med borgeren som ligeværdige partnere, der ikke blot passivt tager imod, men som er medskabere af deres egne forløb. Det kræver god forberedelse og gode værktøjer, og det tilbyder Region Midtjylland i form af pjecen om det gennemprøvede koncept "Brugerdialoger". Pjecen giver konkrete redskaber, der i løbet af kort tid gør det muligt for ledere og andre nøglepersoner at komme i gang med brugerdialoger.

Overlæge Trine Tandrup fra Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital giver pjecen disse ord med på vejen: "Det tager lidt tid at arrangere en brugerdialog, men det var en rigtig god og nyttig oplevelse. Jeg oplevede, at brugerdialogen specielt var god til tre ting:

  • Det er et godt redskab til at få fokus på kerneopgaven, fordi man får en fælles bevidsthed om, hvad der betyder noget for patienten.
  • Det er også et godt redskab til at forstå betydningen af den relationelle koordinering - hvorfor det er så vigtigt, at jeg gør bestemte ting på bestemte tidspunkter.
  • Og så kan dialogen bruges som en brændende platform, der skaber forudsætning for forandring, fordi man kollektivt hører om dét, der ikke fungerer, og på den måde kan det være et ledelsesredskab, som man kan ruge til at flytte ting med".