- metoder og redskaber til at sætte fokus på afbrydelser i hospitalsarbejdet.

Formålet med dette hæfte er at bidrage med ideer og anbefalinger til, hvordan man kan sætte fokus på afbrydelser og forstyrrelser. Det henvender sig primært til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som har lyst til at arbejde målrettet med emnet, men også til alle andre, som blot har brug for inspiration.

Hæftet beskriver, hvordan man i større eller mindre målestok kan arbejde med afbrydelser og forstyrrelser i dagligdagen. Det illustrerer samtidigt, hvilken forskellighed, der kan være i metoder og tilgange til at arbejde med emnet, alt afhængig af kontekst og kultur.

Praksiseksemplerne stammer primært fra somatiske hospitaler, hvorfor citater og eksempler relaterer sig hertil.