I 2016 undersøgte Koncern HR, Udvikling igen ledelsesspændet på hospitalsafsnittene i Region Midtjylland. Tendensen er fortsat flere afsnit med over 35 ansatte. Således var der i 2008 42 % af sengeafsnittene, der havde over 35 ansatte. Til sammenligning var der i 2010 49 % og i 2015 59 % af sengeafsnittene, der havde over 35 ansatte.

Det er væsentligt også fremover at overveje udviklingen af ledelsesspændet, jvf. figuren nedenfor. Ledelsesspænd gør en forskel, selvom ledelsesstil og interaktion mellem ledere og medarbejdere anses for at være en mere betydningsfuld faktor end størrelse. Der er behov for løbende at have fokus på, hvad størrelse betyder for ledelsesvilkår, arbejdsglæde og produktivitet samt for mulighed for rekruttering af ledere.

Susanne Østergaard, Christina Holm-Petersen, 2011 - inspireret af Mintzberg 1979 og Barrasa et al 2007.

 

 

 

 

Denne opgørelse om ledelsesspænd bygger videre på et projekt om betydningen af stort ledelsesspænd. Et projekt, som Region Midtjylland gennemførte i samarbejde med VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, tidligere Dansk Sundhedsinstitut) i perioden 2009-2011.

Læs om det oprindelige projekt her.