Med denne rapport ønsker vi at inspirere til debat om konsekvenserne ved større ledelsesspænd hos aktører i såvel offentlig som privat regi. Projektet bag rapporten er gennemført af Region Midtjylland i samarbejde med VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, tidligere Dansk Sundhedsinstitut) i perioden 2009-2011. Projektet blev affødt af en undren over, hvorfor der har været så lidt fokus på, hvilken betydning der har, når sengeafsnit bliver markant større? Hovedformålet har været at skabe mere viden om ledelsesvilkår og psykisk arbejdsmiljø i store hospitalsafsnit.

Anbefalinger fra projektet
Baseret på udsagn fra de mange adspurgte samt litteraturen, anbefaler projektet: 

  • At ledelsesspænd i sengeafsnit som udgangspunkt ikke bør være større end ca. 35-40 medarbejdere.
  • At afsnitsledelser med op til 80 medarbejdere som udgangspunkt organiseres med tilsvarende ledelseskraft, fx med 2 sideordnede afdelingssygeplejersker.
  • At man fortsat delegerer ledelsesopgaver i store afsnit til udvalgte nøglepersoner, men at ansvaret formaliseres.
  • At det tværfaglige samarbejde mellem de traditionelle fagsøgler styrkes.
  • At organisering sammentænkes med de fysiske rammer.

Se Nyere tal om ledelsesspænd på store hospitalsafsnit i Region Midtjylland her.