En mulighed for at styrke ledelse af store afsnit

Sideordnet ledelse kan være et svar på et for stort ledelsesspænd. Koncern HR, Udvikling har taget pulsen på 6 store afsnit i Region Midtjylland, hvor man i kortere eller længere tid har arbejdet med sideordnet ledelse. 

Ønsker I i store afsnit at arbejde med sideordnet ledelse eller overvejer denne form for organisering, kan I hente inspiration og ideer i publikationen til højre.

Publikationen om sideordnet ledelse bygger på et projekt om betydningen af stort ledelsesspænd. Et projekt Region Midtjylland gennemførte i samarbejde med VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, tidligere Dansk Sundhedsinstitut) i perioden 2009-2011.

Læs om det oprindelige projekt her.