Hvordan håndterer man udfordringerne med at lede store afsnit? Det bliver der stillet skarpt på i dette hæfte med konkrete metoder, ideer og opmærksomhedspunkter. Hæftet bygger videre på et projekt om betydningen af stort ledelsesspænd. Et projekt Region Midtjylland gennemførte i samarbejde med VIVE (Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, tidligere Dansk Sundhedsinstitut) i perioden 2009-2011.

Hæftet henvender sig primært til afdelings- og afsnitsledere, som i dagligdagen varetager ledelsen på de somatiske hospitaler, men også til de forskellige ledelsesniveauer generelt i den offentlige sektor, som arbejder med store ledelsesspænd.