- når flere faggrupper danner makkerskab og VIL fælles ledelse

Vi har i dette hæfte samlet en række erfaringer med tværfaglig ledelse af hospitalsafsnit i Region Midtjylland. Det er vores håb, at erfaringerne kan inspirere kommende og nyetablerede tværfaglige afsnitsledere, og bidrage til at kvalificere deres beslutninger og overvejelser om:

  • Hvilke ledelsesopgaver skal de løse i fællesskab?
  • Hvordan skal de konkret koordinere og samarbejde om de fælles opgaver?
  • Hvad skal de være opmærksomme på for at lykkes?

De afdelingsledelser, der er på vej til at organisere afsnit med en tværfaglig ledelseskonstruktion, eller for nylig har gjort det, kan søge inspiration til overvejelser om:

  • Hvordan kan de få udbytte af at organisere deres afsnit med tværfaglige afsnitsledelser?
  • Hvad skal de være opmærksomme på i udvælgelse af afsnitsledelserne?
  • Hvordan støtter de bedst disse nye afsnitsledelser?

Også eksisterende afsnitsledelser og afdelingsledelser vil kunne lade sig inspirere til at udvikle og få endnu mere udbytte af deres tværfaglige ledelse af afsnittene.