Gå til side om Innovation  Innovation

Vores opgave på innovationsområdet er primært at udvikle, koordinere og skabe forbindelser på tværs af hele Region Midtjyllands organisation. Vi arbejder samtidig med at understøtte spredning af viden og erfaringer på området. 

Vores udgangspunkt er, at innovationskraften og -kompetencerne skal være så stærke som muligt lokalt. Vi er optagede af at skabe bevægelighed og muligheder - og gnist i menneskers øjne. Det gør vi gennem forskellige aktiviteter og initiativer, som du kan læse mere om her på siden. 

Gå til side om Organisationsudvikling  Organisationsudvikling

Omfatter fokus på helheden og på organisationens dele. Desuden sættes fokus på arbejde og samarbejde i organisationen samt på sammenhænge mellem enheder, afdelinger, grupper og individer.

Gå til side om Ledelsesudvikling  Ledelsesudvikling

Har fokus på og giver inspiration til, hvordan den enkelte leder/ledergruppe varetager sin rolle som leder/ledergruppe og omfatter bl.a. personaleledelse, faglig ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og organisatorisk ledelse.

Gå til side om Psykisk arbejdsmiljø  Psykisk arbejdsmiljø

Omfatter fokus på trivslen på arbejdspladsen – både for den enkelte og for gruppen. Vi arbejder med den positive udvikling og med at forebygge og eventuelt at håndtere belastninger.