Ledelsesudvikling

   
Det gode lederskab kræver selverkendelse og evnen til kritisk at tage stilling til egne kompetencer, hvorfor man som leder har behov for udvikling – ledelsesudvikling. 

Ledelsesudvikling handler altså om ledelse i balance og skal hjælpe lederen til at:

  • Finde og udvikle sin lederrolle
  • Få indsigt i egne styrker, begrænsninger og udviklingsområder
  • Forholde sig løbende til egne værdier, mål og adfærd
  • Få indsigt i egen ledelsessituation

hvilket skaber et lederskab i balance og ledelse med autenticitet og troværdighed. Dette er egenskaber ved et lederskab der i stigende grad bliver behov for i en offentlig sektor, der undergår store omlægninger og besparelser, som ledere er tvunget til at omsætte i deres ledelse.