Organisationsudvikling

Organisationsudvikling handler om at arbejde med og forbedre strukturer og procedurer i organisationen, såvel som at styrke de mellemmenneskelige relationer. Dette er en løbende proces, der gearer organisationen til at være i konstant udvikling og samtidig kunne producere effektivt og professionelt.

I Koncern HR, Udvikling arbejder vi med organisationsudvikling ud fra et helhedssyn af organisationen, hvor vi søger at skabe balance mellem primær opgave, organisering, ressourcer og mennesker, da ændringer af et område i organisationen vil have effekt på hele organisationen. 

Vil en afdelingsledelse for eksempel ændre på organiseringen af arbejdet i afdelingen, for bedre at kunne løse afdelingens primære opgave, vil sådan en ændring også have betydning for ressourcer og mennesker på afdelingen. Dette skal der tages højde for i ændringsprocessen og implementeringen af forandringen, for at ændringen kan gennemføres og have den planlagte effekt.