driftsplanlægning_cover.PNG

Driftsplanlægning handler om at tilrettelægge de optimale forløb for patienterne med en effektiv anvendelse af ressourcerne i enheden. I den optimale driftsplanlægning ligger de ledelsesmæssige beslutninger og et fælles fokus på arbejdsmiljøet i enheden.

I Koncern HR, Udvikling kan vi give enheden en praksisnær vurdering og analyse af den samlede driftstilrettelæggelse med udgangspunkt i data, ledelsesorganisering, arbejdsgange og anvendelse af IT.

Udover en vurdering og analyse af den samlede driftstilrettelæggelse kan Koncern HR, Udvikling også hjælpe enheden med udvalgte arbejdsgange, både kliniske og administrative arbejdsgange

Konsulenterne har både kliniske og akademiske baggrunde. Vi har stor erfaring med at understøtte hospitaler, psykiatrien og forskellige administrative enheder med at forbedre arbejdsgange og patientforløb.