Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø er en bred ”hat”, som stort set berører alle de forhold på arbejdspladsen, der påvirker medarbejdere og lederes energi i arbejdslivet – positivt som negativt. 

Det psykiske arbejdsmiljø afspejles i ledere og medarbejderes trivsel, deres arbejdsglæde/ engagement og kommunikation, og ofte også på virksomhedens kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Desuden hænger det psykiske arbejdsmiljø ofte sammen med fraværsniveauet. 
 
Psykisk arbejdsmiljø knytter sig til tre niveauer/områder:

  1. Opgave - Oplevet mening i arbejdet. Altså; er det meningsfuldt, det jeg går rundt og gør?
  2. Kolleger - Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen. Kvalitet og omfang af anerkendelse og støtte. Oplevelsen af muligheder for udvikling.
  3. Ledelse - Kvalitet og omfang af anerkendelse og støtte. Grad af klarhed om opgaven og om mål og retning for arbejdet. Klarhed om rammer og råderum herunder balance mellem krav og ressourcer

Arbejdsmiljørådet og en styregruppen har udarbejdet anbefalinger om psykisk arbejdsmiljø. Der er oprettet en hjemmeside, hvor materialerne er samlet. Herfra er der også link til mere viden, inspiration og gode råd.

Kontakt:

Charlotte Vanting Brauer
Mob. 2020 0756