Diverse pjecer og redskaber

🔴 Sammenlægninger, ny og ombyggeri

En arbejdsgruppe på tværs af Aarhus Universitetshospital (AUH), Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø og Koncern HR, Udvikling har udviklet en vifte af metoder, som kan benyttes i forbindelse med forandringer.

🔴 Skab robuste forandringer - med fokus på trivsel

Et inspirationshæfte fra Branchearbejdsmiljørådet. Gør evt. brug af konsulentstøtte fra OLP til de forskellige procesforløb, så det tilpasses jeres rammer og retning.

🔴 Når der sker forandringer på arbejdspladsen

I denne pjece kan du læse 22 anbefalinger til, hvordan I på arbejdspladsen tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab med arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og NFA.

🔴 Når fusioner fungerer

Hent inspiration til de første 100 dage som leder af en fusioneret organisation. Materialet er udarbejdet af Væksthus for Ledelse.

🔴 Metode til drøftelse af trivsel ved store forandringer

Inspiration til, hvordan man undervejs kan drøfte den "mentale" side af forandringerne i en afdeling.

🔴 Voksdug - Støtte til de nye fysiske rammer

Voksdug er en metode, der kan hjælpe organisationer med at indfri potentialer i nye bygninger og faciliteter igennem arbejdet med deres fremtidige arbejdsgange.