Vi kan som arbejdsfælleskab og organisation i kortere eller længe tid være under stort arbejdspres. Vi kan befinder os i situationer på arbejdspladsen, vi ikke har stået i tidligere og blive udfordret på vores kompetencer, samarbejde og mulighed for at kunne navigere. Dette kan stå på i kortere eller længere tid. Det skal vi rumme som menneske og som ansatte.

Vi reagerer – og det er helt normalt!

Almindelig reaktioner i en usikker og ukendt tid
Her kan du se nogle typiske reaktioner hos individer og i grupper.