I situationer hvor presset bliver for stort, kan I opleve reaktioner, der kræver særlige indsatser.

Psykisk førstehjælp - Actioncard
Hjælp til at støtte et menneske i en kritisk situation.
Her er et actioncard med enkle anvisninger.

Støttende samtale
En guide til nøglepersoner med særlig viden om menneskelige reaktioner.

Defusing

Defusing - Actioncard 
Defusing varetages af en trænet mødeleder umiddelbart efter en kritisk hændelse. Her er et actioncard, som mødelederen kan printe, folde og anvende.

Debriefing

Hvad er debriefing?

Råd og vejledning i forbindelse med etablering af debrifing

Debriefing - Actioncard
Debriefing varetages af en uddannet fagperson - fx en psykolog fra det Fælles kriseberedskab.
Det er en struktureret metode til gruppesamtale efter en kritisk hændelse. Her er et actioncard, som debrieferen kan printe, folde og anvende.

Debriefing efter en tid med Corona

Mere inspiration

For jer, der forestår defusing og debriefing, kan I orientere jer yderligere i disse materialer.

Defusing 

Debriefing