Region Midtjyllands psykologiske beredskab er etableret for at understøtte belastede arbejdspladser, ledere og medarbejdere og bidrage der, hvor egne ressourcer og/eller kompetencer ikke slår til.

Der tilbydes konsulenthjælp til

  • Arbejdspladser, som har behov for hjælp til processer på baggrund af udfordringer, der kan opstå i eller efter perioder med hårdt pres.
  • Ledere, der oplever ledelsesmæssige udfordringer, belastninger og dilemmaer.
  • Medarbejdere, som har brug for at få hjælp til debriefing og samtaler i grupper. I helt særlige tilfælde kan der tilbydes individuelle støttende samtaler.

Du kan læse mere om Region Midtjyllands psykologiske beredskab her.

Kontakt ved længerevarende psykiske belastninger

Har du længerevarende psykiske belastninger kan personalepsykologordningen kontaktes. Dette gælder både ledere og medarbejdere

  • Personalepsykologordningen
  • Arbejdsmedicinsk Klinik AUH: 7845 0900
    Henvendelse hverdage: 8.30 – 14.00
  • Arbejdsmedicinsk Klinik HEV: 7843 3500
    Henvendelse hverdage: 8.00 – 12.00

Kontakt HR

Koncern HR stiller viden også viden og gode råd til rådighed:

Find gode råd til ledere og medarbejdere og viden om krisehåndtering.

Koncern HR tilbyder kompetenceudvikling i form af materialer til selvstudie og virtuelle kurser i defusing og debriefing. 

Tilbud om hjælp til at støtte pårørende under COVID-19

Pårørende til patienter kan have brug for mere hjælp og støtte, end hospitalets personale kan tilbyde. Her kan Fælles Kriseberedskab supplere.

Kontakt til Region Midtjyllands psykologiske beredskab
Personalet kan – efter aftale med den pårørende - kontakte Region Midtjyllands psykologiske beredskab. Den første kontakt skal altid være fra hospitalspersonalet. Den pårørende vil herefter blive kontaktet af en psykolog, som vurderer behovet for støtte. Støtten kan være i form af samtaler – eller hjælp til at finde andre relevante professionelle støttetilbud.

Fælles kriseberedskab, Koncern HR, Udvikling: Tlf. 7841 0823

Telefonen er åben alle hverdage kl. 8–14

Region Midtjyllands psykologiske beredskab telefon

Kontakt

Region Midtjyllands psykologiske beredskab: Tlf. 7841 0823. 

Telefonen er åben alle hverdage kl. 8–14 med henblik på at kunne træffe aftaler om evt. konsulenthjælp. Hvis telefonen er optaget, kan der lægges besked, hvorefter man vil blive kontaktet.

Susanne Hyldborg Jensen, Koncern HR Udvikling (susjes@rm.dk, tlf. 2030 1497) er tovholder for beredskabstelefonen og den, der primært besvarer opkald og visiterer opgaver.