Region Midtjylland ønsker flere kvalificerede ansøgere til lederstillinger (over alm. overlægeniveau), hvor der ønskes lægelig baggrund. Region Midtjyllands strategi for at nå dette mål har 2 strategispor, og der er i den forbindelse igangsat en række indsatser på hospitalerne:

1. Region Midtjylland ønsker at gøre ledelse mere attraktivt for læger

  • Tydeliggøre ledelsesfunktioner og sikre større ledelseslegitimitet
  • Øge lægers viden om og indsigt i perspektiverne ved ledelse
  • Organisere de administrative ledelsesopgaver
  • Afklare muligheder for klinisk arbejde
  • Have en tydelig holdningstilkendegivelse

2. Region Midtjylland ønsker at sikre spotting og udvikling af vækstlaget af lægelige ledertalenter

  • Hav en mere systematisk spotting og udvikling af lægelige ledertalenter og tydeliggør ansvaret for at spotte lægelige ledertalenter på forskellige niveauer.
  • Tydeliggør den uddannelsesansvarlige overlæges rolle og ansvar i forhold til at give sparring på lederrollen, ligesom de andre af de 7 lægeroller og udbygning af rollen i forhold til at bidrage med at spotte fremtidens ledere. F.eks. med fokus på støtte til og omsætning af forbedringspotentiale identificeret af yngre læger under uddannelse. Koncern HR kan bidrage med støtte til at klæde de uddannelsesansvarlige overlæger på til opgaven
  • Overlæger i ansættelsesudvalgene til læger i hoveduddannelse skal i højere grad have fokus på at ansætte læger, der viser interesse for ledelse
  • Etablér passende læringsbaner med løbende ledelsesmæssig støtte og sparring, så trinet fra fagprofessionel kliniker til en ledelsesfunktion under afdelingsledelsesniveau ikke opleves så højt. Sæt ledertalenter i spidsen for forbedringstiltag.

Strategi for flere læger i ledelse blev den 2. marts 2017 godkendt af Strategisk Sundhedsledelsesforum.

Du kan læse mere om LEAF - Ledertalentudviklingsforløb for afdelingslæger her.