Ledelse i Digitalisering, prototype 1 blev udviklet og gennemført i 2019. Vi har evalueret prototypen og er lige nu i gang med at udvikle Ledelse i Digitalisering 2.0 mhp. opstart senere på året. 

I videoen her fortæller kontorchef Karen Ingerslev, Koncern HR, Udvikling, om Ledelse i Digitalisering.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.