Digitale kompetencer er mere end blot at vide, hvad F7 gør. Europa-kommissionen har anerkendt digital kompetence som en af de otte vigtigste kernekompetencer for livslang læring og definerer det således:

"Digital kompetence er en kombination af viden, evner og holdninger til via teknologi, at udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk." Europa-kommissionen, 2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


Det Digitale Kompetencehjul

Test dig selv og dine kompetencer inden for digitalisering. Formålet er at give et indblik i dine styrker inden for digitale kompetencer og samtidig se, hvor kompetencerne kan øges.

Tag testen her eller her. 


Hvilke muligheder har jeg i Region Midtjylland for at udvikle mine digitale kompetencer?

Der er mange tilbud, og nogle er lokalt forankrede, og sidemandsoplæring er vigtigt for de digitale kompetencer.

Tjek www.rm.plan2learn.dk - her vil der løbende kommende tilbud om digital kompetenceudvikling.