Velkommen billede med mand

På denne side findes en beskrivelse af kursusindholdet i Ledelse i digitalisering. Kurset er bygget op af to obligatoriske basismoduler samt fire valgmoduler, hvor hver deltager skal vælge de to valgmoduler, som vurderes mest relevant for den enkelte leder.

Skillelinje

Udvikling og digitalisering

Valgmodul 1

Baggrund

Modulet er for lederen, der har et ønske og et mål om at blive skarp på, hvordan vi understøtter de iboende udviklingsprocesser i brugen, udviklingen og implementeringen af nye teknologier. At arbejde med udvikling i digitaliserings øjemed kræver forståelse for kultur og nye arbejdsformater. Modulet er for ledere, der vil blive stærkere til at håndtere, drive og sikre udviklingstiltag, der ved brug af teknologi og data medfører ændringer og transformation af arbejdsprocesser og mindsets.

Formål

Modulet har til formål at inspirere og klæde deltagerne på til at se og bruge udvikling som løftestang i eget ledelsesrum og egen organisation. Modulet Udvikling og digitalisering hjælper lederen i gang eller videre med at løse et problem eller en udfordring, arbejdspladsen står i. Samtidig kigges der på det personlige lederskab: Hvem er jeg som leder af udvikling og hvad er der brug for ift. digitalisering? Hvad hæmmer mig i forhold til udvikling og hvor er jeg skarp?

Udbytte

 • Viden om hvordan digitalisering kan være en primus motor for udviklingsprocesser og transformationer
 • Hvilke greb der er anvendelige her og nu for at sikre udviklingsprocesser
 • Hvilke kulturtræk der kan, bør og skal opdyrkes i en hverdag med udvikling og digitalisering
 • Fokus på eget lederskab i disse processer
 • Hands on arbejde med greb til at udvikle

Se kursusmateriale fra Udvikling og digitalisering her.

Skillelinje

Patienten og digitalisering

Valgmodul 2

Baggrund

Dette modul er for lederen, der har et ønske og et mål om at udvikle nye digitale muligheder og ydelser for patienten. Modulet er for lederen, der ved, at fremtidens patienter og pårørende stiller nye digitale krav, har øgede forventninger til udrednings- og behandlingsforløb og samtidig forventer en optimal oplevelse ved besøg i sundhedsvæsenet.  

Formål

Lederen gives indsigt i egen ledelsesopgave ift. at understøtte et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Modulet hjælper lederen i gang eller videre med at sikre en digital understøttelse af patientens oplevelser og forløb i sundhedsvæsenet. Modulet har til formål at inspirere og klæde deltagerne på til at styrke den digitale kommunikation gennem metoder som digital storytelling og digital produktudvikling.

Udbytte

 • Viden om ledelse af patientinddragelse
 • Viden om fremtidens patienter i relation til digitalisering – hvem er de?
 • Inspiration til hvordan man kan arbejde med digital storytelling og digital produktudvikling
 • Mini-workshop – kom i gang/videre med eget projekt
 • Refleksion – Ny digital kultur ift. patientinddragelse – Hvad gør det ved fagligheden?

Se kursusmateriale fra Patienten og digitalisering her.

Skillelinje

Det tværsektorielle arbejde og digitalisering

Valgmodul 3

Baggrund

Det tværsektorielle arbejde med at skabe sammenhængende ydelser og forløb for borgere og patienter er ligesom resten af samfundet præget af digital transformation. Der sker forandringer i arbejdsgange og processer samtidig med, at der kommer nye måder at kommunikere på. Hvordan kan ledere være handlekraftige i disse forandringer og hvad er ledelsesopgaven på tværs? 

Formål

Formålet med dette modul er at stille skarpt på, hvilken ledelse det tværsektorielle kalder på og hvordan digitalisering kan være med til at skabe en positiv udvikling i det tværsektorielle samarbejde. Derudover er formålet, at deltagerne får et bedre udgangspunkt for at drive med ledelsesopgaven i forhold til det tværsektorielle arbejde og digitalisering.

Udbytte

 • Viden om hvordan ledelsesopgaven er anderledes på tværs og hvilke særlige muligheder og udfordringer der er i forhold til ledelse i digitalisering på tværs
 • Inspiration til hvordan digitalisering kan være en løftestang i det tværsektorielle samarbejde
 • Konkret output i forhold til hvordan digitalisering kan forbedre og udvikle det tværsektorielle arbejde i egen organisation

Se kursusmateriale fra Det tværsektionelle arbejde og digitalisering her.

Skillelinje

Data og digitalisering

Valgmodul 4

Baggrund

Data og digitalisering er modulet for lederen, der har et ønske og et mål om at blive en rigtig data-haj. Modulet er for lederen, der ved, at brugen af teknologi og data bliver en afgørende kompetence for at lykkes med digitalisering og transformationen af sundhedsvæsenet.

Formål

Modulet hjælper lederen i gang eller videre med at anvende data til at udvikle og optimere driften og til selv at dyrke, formidle og kommunikere gennem data til medarbejderne. Modulet har til formål at inspirere og klæde deltagerne på til at anvende data i eget ledelsesrum og egen organisation.

Udbytte

 • Viden om hvorfor data bliver afgørende for at kunne styre og udvikle sundhedsvæsenet
 • Viden om hvordan data kan bruges til at forudsige og danne grundlag for beslutninger
 • Kritisk sans i forhold til at vurdere: 'Hvad kan data?' og 'Hvad kan data IKKE?'
 • Sprog og begrebsapparat til at kunne formidle 'digitalisering og data' 
 • Hands on arbejde med data, som er relevant for eget ledelsesrum

Se kursusmateriale fra Data og digitalisering her.